Strever med høy luftfuktighet

Tørkeprosessen går mye tregere enn vi hadde regnet med på grunn av høy luftfuktighet som gjør at vi ikke klarer å kjøle ned kornet før ut-transportering. Vi trenger et vindu på ca. 24 timer hvor vi kan kjøre blåsene uten varme. Da må vi ha en relativ luftfuktighet som er lavere enn 75%. Dette er utfordrerne så sent på året. Men vi gjør det vi kan for å påskynde prosessen vha. røring og omkjøring. Pr. nå så ser det ikke ut til at vi blir i stand til å ta i mot mer korn før i begynnelsen av neste uke. Vi vil legge ut oppdateringer her hvis det blir endringer.