Priser

Priser for levering av korn til Skatval Korn:

2023:

FRAM TIL UKE 43 (basispriser):

Bygg372
Havre373
Fôrhvete380

Konteinerfrakt: Kr. 195 pr. tonn.
Sugebil: Kr. 214,50 pr. tonn.

Oversikt over tørketrekk, hektolitervekt og minstekrav til kvalitet forefinnes på kornmottaket, i ”Kornveileder 2023/2024”, denne finner du også på https://www.fiska.no/korn/korn-info/nyttig-info-og-oppdateringer/kornoppgjoer-betingelser/

Analyseavgift pr parti:
– Bygg, fôrhvete, rug kr. 120,-
– Havre kr. 305,-
– Mathvete kr. 380,-

Bonuser ihht kjøpsmønster, godskrives på kornavregning:
– Leveringsavtale 2 øre
– Kraftforkunder 3 øre
– Gjødselkunder 2 øre
– Både leveringsavtale, kraftfor og gjødsel gir da totalt 7 øre.

Tillegg etter mengde ved leveringsavtale:

Tonn fôrhveteSats (i øre)Tonn havreSats (i øre)
0-2550-504
26-501051-1008
51-15101-12

Annet:
Avregningsavgift pr post kr 105,-
Avregningsavgift e-oppgjør kr 50,-
Omsetningsavgift kr 0,02 pr kg.
Forskningsavgift kr 0,0144 pr kg.
Lagerleie Hotellkorn kr 0,09 pr kg (2022 pris, ta kontakt)