Priser

Priser for levering av korn til Skatval Korn:

2022:

UKE 2-4:

Bygg319
Havre298
Forhvete327

Konteinerfrakt: Kr. 132 pr. tonn.

Oversikt over tørketrekk, hektolitervekt og minstekrav til kvalitet forefinnes på kornmottaket, i ”Kornveileder 2021/2022”, denne finner du også på https://www.fiska.no/korn/korn-info/kornoppgjoer-betingelser/

Analyseavgift pr parti:
– Bygg, forhvete, rug kr 115,-
– Havre kr 295,-
– Mathvete kr.360,-

Bonuser ihht kjøpsmønster, godskrives på kornavregning:
– Leveringsavtale 2 øre
– Kraftforkunder 3 øre
– Gjødselkunder 2 øre
– Både leveringsavtale, kraftfor og gjødsel totalt 7 øre

Avregningsavgift pr post kr 75,-
Avregningsavgift e-oppgjør kr 50,-
Omsetningsavgift kr 0,025 pr kg.
Forskningsavgift kr 0,0109 pr kg.
Lagerleie Hotellkorn kr 0,15 pr kg