Priser

Priser for levering av korn til Skatval Korn:

2020

F.O.M. UKE 33 og inntil videre:

BYGG 287
HAVRE 267
FÔRHVETE 295
MATHVETE 345

Oversikt over tørketrekk, hektolitervekt og minstekrav til kvalitet forefinnes på kornmottaket, i ”Kornveileder 2020/2021”, denne finner du også på https://www.fiska.no/korn/korn-info/kornoppgjoer-betingelser/

Analyseavgift pr parti:
Bygg, forhvete, rug kr 115,-
Havre kr 290,-
Mathvete kr.350,-

Bonuser i hht kjøpsmønster, godskrives på kornavregning:
Leveringsavtale 2 øre
Kraftforkunder 3 øre
Gjødselkunder 2 øre
Både leveringsavtale, kraftfor og gjødsel totalt 7 øre

Avregningsavgift pr post kr 75,-
Avregningsavgift e-oppgjør kr 50,-

Omsetningsavgift kr 0,01 pr kg
Forskningsavgift kr 0,0109pr kg
Lagerleie Hotellkorn kr 0,12 pr kg