Priser

Priser for levering av korn til Skatval Korn:

Bygg: kr. 2,76
Leveringsavtale +2 øre
Kunde gjødsel + 2 øre
Kunde kraftfôr + 3 øre
Container 12 øre

Som et introduksjonstilbud tilbys tillegg for leveringsavtale og gjødsel (2+2 øre) alle som leverer korn til Skatval i 2019 sesongen uavhengig av om det tegnes avtale.
I tillegg gis det også en rabatt på 5% på tørketrekket på bygg levert til Skatval.

Priser andre kornslag (levering i container, går ikke til Skatval):
Havre: kr. 2,53
Forhvete: kr. 2,84
Mathvete: kr. 3,27

Leielagring:
Oppgjør skjer i uke 4 i 2020 til den da gjeldende pris (Historisk 20-23 øre høyere enn i kornsesongen). Det trekkes lagerleie på 12 øre/kg. Kornet betraktes som bondens eiendom pr 31.12 og blir ikke tatt med i beholdningen til Fiskå Mølle.

Ellers henvises det til Veileder i kornhandel 2019/2020 fra Fiskå Mølle.