Priser

Priser for levering av korn til Skatval Korn:

2022:

UKE 37-41 (basispriser):

Bygg386
Havre376
Mathvete457
Fôrhvete394

Konteinerfrakt: Kr. 189 pr. tonn.

Oversikt over tørketrekk, hektolitervekt og minstekrav til kvalitet forefinnes på kornmottaket, i ”Kornveileder 2022/2023”, denne finner du også på https://www.fiska.no/korn/korn-info/nyttig-info-og-oppdateringer/kornoppgjoer-betingelser/

Analyseavgift pr parti:
– Bygg, fôrhvete, rug kr. 115,-
– Havre kr. 295,-
– Mathvete kr. 360,-

Bonuser ihht kjøpsmønster, godskrives på kornavregning:
– Leveringsavtale 2 øre
– Kraftforkunder 3 øre
– Gjødselkunder 2 øre
– Både leveringsavtale, kraftfor og gjødsel totalt 7 øre

Kontraktstillegg etter areal ved leveringsavtale(dekar):

Daa HveteDaa HavreSats (i øre)
25-50100-1505
51-100151-25010
101-251-15

Annet:
Avregningsavgift pr post kr 75,-
Avregningsavgift e-oppgjør kr 50,-
Omsetningsavgift kr 0,02 pr kg.
Forskningsavgift kr 0,0146 pr kg.
Lagerleie Hotellkorn kr 0,09 pr kg