Vi har ledig kapasitet

Vi har kjørt ut noe fra en av siloene våre for å gjøre klar plass til bygg som fremdeles står ute eller som ligger på tørke klar til levering. Ta gjerne kontakt med oss på forhånd hvis det er snakk om store mengder. Åpningstiden er fremdeles kl. 17-20.

Fortsatt åpent

Vi holder åpent fra i dag og til og med fredag. Noe redusert mottakskapasitet da siloene er nokså fulle, så vi fortsetter med samme åpningstid som i helgen, kl. 17-20.

Utkjøring

Da er vi endelig i gang med utkjøring i fra den ene siloen. Det betyr at vi regner med å være klare for mottak av mer korn mot slutten av uken. Vi oppdaterer nettsiden etter hvert som vi vet mer nøyaktig tidspunkt.

Strever med høy luftfuktighet

Tørkeprosessen går mye tregere enn vi hadde regnet med på grunn av høy luftfuktighet som gjør at vi ikke klarer å kjøle ned kornet før ut-transportering. Vi trenger et vindu på ca. 24 timer hvor vi kan kjøre blåsene uten varme. Da må vi ha en relativ luftfuktighet som er lavere enn 75%. Dette er utfordrerne så sent på året. Men vi gjør det vi kan for å påskynde prosessen vha. røring og omkjøring. Pr. nå så ser det ikke ut til at vi blir i stand til å ta i mot mer korn før i begynnelsen av neste uke. Vi vil legge ut oppdateringer her hvis det blir endringer.

Tørkingen går etter planen

Nedtørkingen av kornet går nå etter planen, vi regner silo 1 som omtrent ferdig tørket, men må kjøle ned kornet før det kan kjøres ut. Vi regner med å være klare til utkjøring i løpet av onsdag (7.10), og hvis alt går etter planen vil vi da kunne ta imot korn igjen i løpet av torsdag ettermiddag eller fredag. Vi vil også ha mulighet til å ta i mot noe ferdig tørket korn (15% eller mindre) under utkjøring. Når det gjelder silo 2, så ligger den ca. ett døgn bak silo 1.

Siloene er helt fulle

Siloene våre er nå helt fulle og vi kan ikke ta i mot mer korn før vi har fått tørket og kjørt ut. Vi vil oppdatere nettsiden med info fortløpende.

Siloene er straks fulle

Vi kan nå ikke ta i mot flere timebestillinger da siloene er i ferd med å bli fulle. Tipptimer som allerede er bestilt går som normalt. Målet nå er å tørke ned kornet så raskt som mulig og så kjøre det ut til annet lager. Deretter vil vi åpne for mottak igjen. Så følg med på nettsiden vår for oppdatert informasjon.

Vi har nå åpnet for online-bestilling

Vi har åpnet for online bestilling av timer fra og med mandag. Man kan da bestille timer mellom kl. 09 og 12 på formiddagen og fra kl. 17 til 21 på ettermiddagen. Tre lass pr. time. Man må bestille senest 10 timer før, og maks 48 timer i forveien. Ta kontakt på telefon om det er spørsmål.