Klargjøring til sesongen 2021!

Vi er nå i gang med planlegging og klargjøring av årets kornsesong. Nytt av året er at vi også vil få mulighet til å ta i mot både havre og hvete, ca. 60 tonn av hver sort på daglig basis. Dette vil lagres i dagtanker som tømmes fortløpende og minst hver natt. Etter planen skal mottak av havre og hvete være klart til 20. august, kanskje litt før også. Husk å velge riktig sort (tjeneste) når du melder på lass.

Konteiner bestilles i år som i fjor direkte til Winges Service.

Vintermottak avsluttet

Da har vi stengt mottaket for vinteren. Skulle det være noe så ta kontakt med oss på post@skatvalkorn.no eller 907 42 923. Velkommen tilbake til høsten.

Vi har ledig kapasitet

Vi har kjørt ut noe fra en av siloene våre for å gjøre klar plass til bygg som fremdeles står ute eller som ligger på tørke klar til levering. Ta gjerne kontakt med oss på forhånd hvis det er snakk om store mengder. Åpningstiden er fremdeles kl. 17-20.

Fortsatt åpent

Vi holder åpent fra i dag og til og med fredag. Noe redusert mottakskapasitet da siloene er nokså fulle, så vi fortsetter med samme åpningstid som i helgen, kl. 17-20.

Utkjøring

Da er vi endelig i gang med utkjøring i fra den ene siloen. Det betyr at vi regner med å være klare for mottak av mer korn mot slutten av uken. Vi oppdaterer nettsiden etter hvert som vi vet mer nøyaktig tidspunkt.

Strever med høy luftfuktighet

Tørkeprosessen går mye tregere enn vi hadde regnet med på grunn av høy luftfuktighet som gjør at vi ikke klarer å kjøle ned kornet før ut-transportering. Vi trenger et vindu på ca. 24 timer hvor vi kan kjøre blåsene uten varme. Da må vi ha en relativ luftfuktighet som er lavere enn 75%. Dette er utfordrerne så sent på året. Men vi gjør det vi kan for å påskynde prosessen vha. røring og omkjøring. Pr. nå så ser det ikke ut til at vi blir i stand til å ta i mot mer korn før i begynnelsen av neste uke. Vi vil legge ut oppdateringer her hvis det blir endringer.