Kontaktinformasjon

Her finner du kontaktinformasjon til Skatval Korn:

Registrer deg som kunde til Skatval Korn:
Send en epost med navn, adresse og produsentnummer til post@skatvalkorn.no

Timebestilling:
Tlf: 907 42 923

Daglig leder:
Rolf Charles Berg
Tlf: 976 55 000
Epost: rolf.ch@online.no

Kontaktinformasjon til Fiskå Mølle Trøndelag AS:
Daglig leder:
Håvard Winther Storler
Tlf: 958 29 507
Epost: hstorler@fiska.no