Kontaktinformasjon

Her finner du kontaktinformasjon til Skatval Korn:

Registrer deg som kunde til Skatval Korn:
Send en epost med navn, adresse og produsentnummer til post@skatvalkorn.no

Timebestilling:
Tlf: 924 69 194 eller 907 42 923

Daglig leder:
Gunnar Skjervold
Tlf: 906 83 714
Epost: gunnar@stjordal-ts.no

Driftsleder:
John Magne Kristoffersen
Tlf: 924 69 194
Epost: jomagnek@online.no

Kontaktinformasjon til Fiskå Mølle Trøndelag AS:
Daglig leder:
Tommy Neverdahl Nordbø
Tlf: 958 29 507
Epost: tommy.nordbo@fiska.no