Kontainer/sugebil

Konteiner for levering av bygg (og etter hvert havre og hvete) på Skatval bestilles direkte hos transportør, Winges Service AS, på telefon 909 38 263 (Petter)

Pris konteinerfrakt: Kr. 132,- pr. tonn.

Container/sugebil for andre sorter korn bestilles direkte fra Fiskå Mølle Trøndelag, på telefon 738 59 060 (Sentralbord)