Kontainer/sugebil

Container for levering av bygg på Skatval bestilles direkte hos transportør, Winges Service AS, på telefon 909 38 263 (Petter)

Container/sugebil for andre sorter korn bestilles direkte fra Fiskå Mølle Trøndelag, på telefon 738 59 060 (Sentralbord)

Pris (til oss): 132
(Sugebil + 10% i fht. konteinerpris)