Kornsesongen 2023

Da er vi straks ferdige med å klargjøre anlegget for årets sesong. Vi starter litt rolig og åpner ikke for online-bestillingen ennå, så kontakt oss på telefon 924 69 194 / 907 42 923 for å bestille time. Etter hvert vil det også bli mulig å bestille timer via vår online bestillingsside: https://skatval-korn-as.reservio.com. Kontainer bestilles direkte til Winges Service, tlf. 909 38 263 (Petter)

Ellers så kan det nevnes at vi i år har oppgradert anlegget med et mobilt tørkeanlegg for å øke kapasiteten på tørking. Dette for at vi skal klare å ta i mot mer korn og være mer robust om høstværet blir utfordrende med mye fuktig korn.