Vi har åpnet for mottak høst-sesongen 2022!

Da er vi ferdige med å klargjøre anlegget for årets sesong. Vi starter litt rolig og åpner ikke for online-bestillingen ennå, så kontakt oss på telefon 924 69 194 / 907 42 923 for å bestille time. Det kan også bestilles timer via vår online bestillingsside: https://skatval-korn-as.reservio.com

Kontainer bestilles direkte til Winges Service, tlf 909 38 263 (Petter)