Vi er klare til å ta i mot korn!

Da er vi ferdige med å klargjøre anlegget for årets sesong. Vi starter litt rolig og åpner ikke for online-bestillingen ennå, så kontakt oss på telefon 907 42 923 for å bestille time. Neste uke åpner vi for online-bestilling.

Konteiner bestilles direkte til Winges Service, tlf 909 38 263 (Petter)

Inntil vi har klargjort dagtankene for mottak av havre og hvete, bestilles konteiner/sugebil direkte fra Fiskå Mølle Trøndelag, på telefon 73 85 90 60 (Sentralbord). Dette gjelder også øvrige sorter.