Tørkingen går etter planen

Nedtørkingen av kornet går nå etter planen, vi regner silo 1 som omtrent ferdig tørket, men må kjøle ned kornet før det kan kjøres ut. Vi regner med å være klare til utkjøring i løpet av onsdag (7.10), og hvis alt går etter planen vil vi da kunne ta imot korn igjen i løpet av torsdag ettermiddag eller fredag. Vi vil også ha mulighet til å ta i mot noe ferdig tørket korn (15% eller mindre) under utkjøring. Når det gjelder silo 2, så ligger den ca. ett døgn bak silo 1.