Tekniske problemer

På grunn av noen tekniske problemer med utlasting av korn i dag må vi redusere kapasiteten noe på ettermiddagen i morgen tirsdag 3.9.2019. Vi beklager dette og forventer å være i full drift igjen onsdag morgen.