Da er begge siloene fulle

Siloene er nå fulle og vi kan dessverre ikke ta imot mer korn før vi har tørket ned og tømt en silo. Vi vil komme tilbake med informasjon her så snart vi er klar til å ta imot.