Velkommen til Skatval Korn

Vi jobber nå hardt med å gjøre anlegget klart til mottak. Følg med på nettsidene for informasjon om når det blir mulig å levere korn til oss. Planen er åpning i slutten av uke 34.

Da har vi gleden av å presentere et nytt kornmottak i Stjørdal, nærmere bestemt på gården Kirke-Skatvold på Skatval. Her kan vi i samarbeid med Fiskå Mølle ta imot og tørke bygg. Vi disponerer to siloer med kapasitet på 1000 tonn korn i hver. Etterhvert som kornet blir tørket ned, vil det bli transportert ut til Fiskå Mølle sine anlegg.

Alle avregninger og utbetalinger går gjennom Fiskå Mølle. Skatval Korn sørger kun for at du som kunde kan få levert kornet ditt raskt og effektivt.