Kornsesongen 2023

Da er vi straks ferdige med å klargjøre anlegget for årets sesong. Vi starter litt rolig og åpner ikke for online-bestillingen ennå, så kontakt oss på telefon 924 69 194 / 907 42 923 for å bestille time. Etter hvert vil det også bli mulig å bestille timer via vår online bestillingsside: https://skatval-korn-as.reservio.com. Kontainer bestilles direkte til Winges Service, tlf. 909 38 263 (Petter)

Ellers så kan det nevnes at vi i år har oppgradert anlegget med et mobilt tørkeanlegg for å øke kapasiteten på tørking. Dette for at vi skal klare å ta i mot mer korn og være mer robust om høstværet blir utfordrende med mye fuktig korn.

Vinteråpning 2023

Vi åpner for mottak av korn i uke 3 mellom kl. 17 og 20.
Timebestilling på telefon 924 69 194 / 907 42 923 (ikke online).

Høsttakkefest

Etter vel avsluttet sesong inviterer vi våre gode kunder til Høsttakkefest lørdag 13. november kl. 19 på Framhuset. Vi byr på god mat fra Opheim catering, med tilhørende drikke. Ønsker du å ta med ledsager, kårkaill eller kåinnkjører dekkes denne med egenandel på kr. 250.

Påmelding på SMS til 97655000 innen fredag 29. oktober.

Mye av kornet er nå ferdig tresket

Siden nå mye av kornet er ferdig tresket og levert, og sesongen er på hell, så avslutter vi muligheten for online bestilling. Vi vil fremdeles kunne ta i mot korn, men vi vil prøve å samle leveringene i bolker. Ta derfor kontakt med oss på telefon om du ønsker å levere korn til oss.